Kontakt

Adress: Vårby allé 80, 143 30, Vårby
Telefon: 08 – 410 771 77
Öppettider: Måndag-Fredag: 08.00 – 17.00

Ronnie Gustafsson

VD

Thomas Tedenström

Arbetschef

Stefan Wikner

Projektledare

Patrik Sundqvist

Projektledare

Björn Gustafsson

Projektledare

Lars Nordin

Arbetsledare Natt

Roland Andersson

Arbetsledare

Teddy Lundqvist

Serviceansvarig

Vlado Ilic

Arbetsledare service

Aki Eskola

Logistikansvarig

Sandra Ho

Ekonomiadministratör

Birgitta Nilsson

Ekonomi- och löneansvarig

Karta

Kontaktformulär